پیدا

یاحسین

درخواست حذف اطلاعات

هرکه از راه رسید ضربه ای زد... آجرک الله یا صاحب ا مان...شاد باش

درخواست حذف اطلاعات

ألَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ
لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ. یونس-آیه 62 آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی شوند.یگانه ام ...

درخواست حذف اطلاعات

تو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوز هر چی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز
زندگی تو رو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشته سرت your browser does not support the video tag.یگانه ام...

درخواست حذف اطلاعات

برای من یگانه یعنی زندگی your browser does not support the audio element.یگانه ام...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم اولش باور نمیکرد من تو عشق زیاده خواهم عاشقم بمون همیشه باورم همیشگی شه فرقه بود و نبودت فرقه مرگو زندگیشهیگانه ام ...

درخواست حذف اطلاعات

تو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوز هر چی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز
زندگی تو رو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشته سرت your browser does not support the video tag.یگانه ام...

درخواست حذف اطلاعات

برای من یگانه یعنی زندگی your browser does not support the audio element.یگانه ام...

درخواست حذف اطلاعات

اونقدر می خوامت همه باهات بد شن
با حسرت هر روز از کنار ما رد شندر آغوش نور

درخواست حذف اطلاعات

کتاب در آغوش نور-بتی جین ایدی ص5 عشق والاترین است...ما محیط بیرون را با شه درونی خویش به وجود می آوریم...ما را به اینجا فرستاده اند تا کامل و آن گونه که شایسته است،زندگی کنیم...شادی را در خلقت خود بی م...واز اختیارمان برای رشد و تعالی خویش بهره گیریم.در آغوش نور

درخواست حذف اطلاعات

کتاب در آغوش نور-بتی جین ایدی ص60 شروع خلقت همه چیز از شه های ماست،به این نتیجه رسیدم که به وجود آمدن جرم،گناهنا امیدی،امید و عشق همه از درونمان آغاز می شود.تمام درمان ها از درون،و تمام مصیبت ها هم از درون خود ما سرچشمه می گیرند. ما می توانیم نا امیدی را خلق کنیم یا باعث شادی و کمال شویم. افکار ما قدرتی باورن ی و عظیم دارند.در آغوش نور

درخواست حذف اطلاعات

کتاب در آغوش نور-بتی جین ایدی ص80 ما می توانیم با کنترل افکارمان از خود محافظت نماییم و بگذاریم نور الهی وارد زندگیمان شود.وقتی این کار را نور الهی در ما جلوه گر می شود و در حالات ظاهری ما هم نمود پیدا می کند. ص88-قدرت ما در گرو میزان خیر خواهی و محبت ماست- ص99-مهم ترین کاری که در زندگی می توانیم انجام دهیم،این است که دیگران را همچون خود دوست بداریم-love

درخواست حذف اطلاعات

reduce life to its essence. it is mostly love that matters...and lastsهدف

درخواست حذف اطلاعات

اگر خداوند هدف توست،در خوشبختی هستی.حب علی

درخواست حذف اطلاعات

در کتاب اسرارال ة:در تفسیر آیه 23 شوری-و من یقترف حسنةً نزد له فیها حسناً انَّ الله غفور شکور-یعنی:هرکه کار نیکی فراهم آورد ما برای او در نیکی می افزاییم،که خداوند بسیار آمرزنده و سپاسگزار است. (ص)فرمود:حسنه در اینجا دوستی علی(ع)است.تلاش مستمر

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت، محصول تغییرات کوچک، اما مستمر و مؤثر است؛ تصمیم های کوچک و ساده ای که بطور روزانه میگیریم و به مرور، به انجام آنها استمرار می ورزیم.معجزه سپاسگزاری

درخواست حذف اطلاعات

وقتی برای چیزهایی که دارید قدر شناس هستید مهم نیست چقدر کم باشد ولی بیشتر از آن چیزی که دارید دریافت خواهید کرد. در کتاب اصول کافی ج3 ص107 آمده است: صادق(ع)فرمود:به هر که دعا دادند،اجابت دادند-به هرکه سپاسگزاری دادند،افزونی بخشیدند-به هر که توکل دادند،کارگزاری دادند.:) :) :)

درخواست حذف اطلاعات

خواستند یوسف را بکشند، یوسف نمرد...
خواستند آثارش را از بین ببرند، ارزشش بالاتر رفت...
خواستند او رابفروشند که برده شود،پادشاه شد...
خواستند محبتش از دل پدرخارج شود، محبتش بیشتر شد... از نقشه های بشر نباید دلهره داشت...
چرا که اراده ی خداوند بالاتراز هر اراده ای است... یوسف میدانست، تمام درها بسته هستند، اما به خاطر خدا ؛حتی به سوی درهای بسته هم دوید...
و تمام درهای بسته برایش باز شد...
اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شد،به دنبال درهای بسته برو چون خدای "تو"و "یوسف" یکی ست...تمرکز

درخواست حذف اطلاعات

فقط روی خواسته هایتان تمرکز کنید, نه چیزهایی که نمی خواهید.جهنم واقعی

درخواست حذف اطلاعات

احساس ج از پروردگار با پیروی از هوای نفس(خشم و )جهنم سوزانی است،و این حقیقت مرگ معنوی است. چون خدای تعالی هستی و حیات است و آن چه حیات است خداوند است پس هرگونه ج و منفک بودن از خدای تعالی ومرتکب گناه شدن به صورت مرگ و نیستی است.خطبه البیان حضرت علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات

خطبه البیان کتاب بحر المعارف-ج2-ص627 مولایمان المؤمنین علیه السلام فرمود:من آنم که رسول خدا دربار ه اش فرمود: ((من شهر علمم وعلی در آن است)).من آنم که انگشتری سلیمان نزد اوست.من آنم که حساب تمام خلایق را بر عهده خواهم گرفت.من لوح محفوظم.من جنب(پهلو)خدایم.من قلب خدایم.من آنم که رسول خدا فرمود :ای علی،راه،راه توست و موقف (در قیامت)موقف توست.من گشاینده ی اسبابم.من پراکنده سازنده ی ابرهایم .من برگ دهنده ی درختانم.من بیرون آورنده ی میوه هایم.من جاری کننده ی نهرهایم.من گسترنده ی زمین هایم.من برافرازنده ی آسمان هایم.من فصل الخطاب(سخن قاطع در داوری)ام.من قسمت کننده بهشت و دوزخم.من حجت خدا بر اهل آسمان ها و زمین هایم.من همراه نوح و نجات بخش اویم.من همراه ایوب گرفتار وشفا بخش اویم.من همراه یونس و رهایی بخش اویم.من آسمان های هفتگانه را به نور قدرت پروردگارم به پا داشتم.من آنم که ابراهیم خلیل تسلیم او شد و به فضل او اقرار نمود.من ولی خدا در زمین اویم که امر خدا به او واگذار شده ودر میان بندگان خدا حکم می کند.من همانم که ان و رسولان را بر انگیخت.من جهانیان را آف .من آنم که رستاخیز را به پا می دارم.من آنم که نوح را به کشتی سوار .من آنم که ابراهیم را از آتش نمرود نجات دادم و مونس اویم...حسن ظن به خدا

درخواست حذف اطلاعات

من همانم که بنده ام درباره ام می پندارد؛ اگر مرا نیکو پندارد پس مرا نیکو خواهد یافت و اگر نسبت به من بد گمان باشد پس عواقبش متوجه اوست.ذکر خدا

درخواست حذف اطلاعات

ساقیا آب دَرانداز مرا تا گَردن
زان که شه چو زَنبور بُوَد من عورَم شبْ گَهِ خواب ازین خِرقه بُرون می­ آیم
صُبح بیدار شَوَم باز دَرو مَحْشورم غزل مولانا


ای ساقی! مرا تا گردن در آب فرو ببر زیرا افکار و شه ها همانند زنبور هستند و من . شب هنگامی که می خوابم از این لباس تن و افکارم بیرون می آیم و نجات پیدا می کنم ولی صبح که بیدار می شوم دوباره خودم را در آن می بینم.
آب در اشعار مولانا به دو معنای معرفت و آگاهی ناب و همچنین ذکر می باشد. آبْ ذِکْرِ حَقّ و زنبور این زمان
هست یادِ آن فُلانه وان فُلان
مثنوی مولانا مولانا می فرمایند که بسیاری از افکار ما مزاحم هستند و مانند زنبورهایی می باشند که به تن برهنۀ آدمی می افتند. و راه نجات از این وضعیت این است که در آب آگاهی و معرفت ناب و یا ذکر خدا و شه های مثبت فرو رویم.دل

درخواست حذف اطلاعات

چون تو خواهی که جایی رَوی، اوّل دلِ تو می رود و می بیند و بر احوالِ آن مُطلّع می شود، آن گه دل باز می گردد و بَدَن را می کِشاند. فیه ما فیه مولاناخدایا شکرت

درخواست حذف اطلاعات

پروردگارا،نعمت های پی در پی تو مرا از اقامه ی شکر تو غافل نمود و فضل متوالی و متواتر تو مرا از بجا آوردن حمد و ستایش تو عاجز گردانید. مناجات الشاکرین- سجاد(ع)461-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مشارق انوار الیقین-رجب برسی ص524 خطبه افتخار-علی بن طالب انا صاحب الایات العجیبات،انا المنادی لهم الست بربکم بامر قیوم لم یزل،انا باب مدینة العلم،انا الیقین،انا حبل الله المتین،انا الشجرة الهدی،انا المومنین،انا الصدیق الاکبر،انا الفاروق الاعظم،انا صاحب الجنة،انا شهر رمضان،انا سورة الحمد،انا السر الذی لا یخفی...462-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

بزرگترین محدودیت ها،حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل می کند،و از این رو بزرگترین مانع کامی انسان،در خودش است.حد ومرز های خود را بگستر وخود را از بند نفسانیت و خشم و و تعلقات رها ساز تا زندگی ات سرشار از شگفتی و نعمت ها شود و به مراتب بالاتر حیات برسی.463-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

تو باید بدانی که تمرکز ذهن یگانه نوع مراقبه نیست.تو در ح توقف،در ح قدم زدن،در حال انجام دادن کار هم هم می توانی مراقبه کنی-این ح بیداری واقعی است.وقتی تو در مقام محبت خدا کاری را انجام می دهی،همه چیز رنگ مراقبه به خود می گیرد.این بستگی به درجه اشتیاقت دارد.464-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):...وآن سه که در حلم وبردباری است:یکی این است که اگر ی با تو بگوید:اگر یکی بگویی ده تا می شنوی،به او بگو :اگر ده تا بگویی از جانب من یکی هم نخواهی شنید و دیگر آن که هر به تو دشنام دهد و تو را به بدی ها نسبت دهد در جواب بگو:اگر در آن چه تو می گویی صادق و راستگوی هستی از خدای تعالی مسئلت کن تا مرا بیامرزد،و اگر در آن چه می گویی وبه من نسبت می دهی دروغ گو و مفتری هستی،من از خدای تعالی مسئلت می کنم که خداوند تو را بیامرزد.سوم آن که هر به سخن لهو وبیهوده و نکوهیده با تو اندر شود تو با وی به اندرز ونصیحت بازگردان و به نکویی پایان ده.465-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

مجله موفقیت یادتان باشد وقتی ی با شما مخالفت کرده یا زندگی را برایتان سخت می کند،مسئله شما نیستید و علتش می تواند درد و رنجی باشد که خود او دارد؛پس چرا دیگران را تبرئه نمی کنید؟ ویل اسمیت که بازیگر است،می گوید:((هرگز رنج یک انسان را دست کم نگیرید،چرا که به راستی در حال تقلا هستند،فقط بعضی ها بهتر از دیگران بلدند آن را پنهان کنند.))466-پست موقت-

درخواست حذف اطلاعات

بی نیازی بی نیازی نعمت وموهبت بزرگی است.بی نیازی ابتدا شمارا از ترس رها می سازد؛ترس از این که چیزی هست که شما ندارید.ترس از این که چیزی دارید که ممکن است از دست بدهید،وترس از اینکه بدون داشتن فلان چیز،خشنود وشاد نخواهید بود. دوم،بی نیازی ،شما را از خشم رها می کند.خشم،ترس اعلام شده است.وقتی شما چیزی ندارید که از دست دادن آن شما را بترساند،پس چیزی هم که در موردآن به خشم بیایید ندارید. وقتی می بینید دیگران کاری را که شما نمی پسندید انجام میدهند،عصبانی نمیشود ،چون نیازی ندارید به این که آنهاکار خاصی را انجام دهند یا ندهند. وقتی از ی نا مهربانی می بینید عصبانی نمی شوید،چون نیازی ندارید که دیگران با شما مهربان باشند.وقتی فردی عشقی به شما نشان نمی دهد عصبانی نمی شوید،چون نیازی ندارید که ی شما را دوست داشته باشد.وقتی با فردی ظالم یا مزاحم رو به رو می شوید خشمگین نمی شوید،چون نیازی ندارید که او به گونه ای دیگر عمل نماید و مطمئن هستید که ی نمی تواند به شما صدمه بزند. با ب آرامش درون،حضور و یا عدم حضور ی،مکانی،چیزی،شرایطی ویا موقعیتی نمی تواند ذهنیت شما را دچار آشفتگی کند.467-پست موقت

درخواست حذف اطلاعات

بحر المعارف-همدانی ج1 ص692 صادق(ع)فرمود:ماییم ،ماییم زکات،ماییم روزه،ماییم حج،ماییم ماه حرام،ماییم شهر حرام،ماییم قبله خدا،ماییم کعبه خدا،و ماییم وجه خدا که فرمود: ((هر کجا رو کنید همانجا وجه خداست))ماییم آیات ماییم بینات و دلایل روشن الهی.470-محک-

درخواست حذف اطلاعات

شما یاور عزیز می توانید از طریق سایت محک با کلیه کارت های عضو شتاب ک ن مبتلا به سرطان را یاری نمایید. اطلاعات بیشتر:https://mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/payments330ماه مهمانی خدا

درخواست حذف اطلاعات

ماه مبارک رمضان اسم الله است. رحمت رحیمیه ی حق متعال تجلی می کند. منتها خدا است دیگر... در این ماه، رحمت رحیمیه خدا رحمانی می شود. رحمت رحیمیه و سفره خاص خدا که باز و بسته نمی شود.

بر ضیــافتخانه فیــض نوالــت مـــنع نیــست
در گشاده است و صلا در داده خوان انداخته

خدا خیلی مهربان است. خیلی بندگانش را دوست دارد. لَو عَلِمَ المُدبِرونَ عنی کَیفَ اشتیاقی بِهِم لَماتوا شَوقاً. اگر این انی که به من پشت کرده اند بدانند که چه شوقی به آنها دارم می مُردند... شما اگر فرزندی داشته باشی، اگر خ نکرده یکی از بچه هایت اهل نباشد او را دوست نداری؟! شوق به بازگشتش نداری؟! بچه ای که نقاشی نه چندان زیبایی کشیده و برای شما آورده باشد اگر به او بگویی که نقاشی تو زشت است، او ناراحت می شود چون هنرش را دوست دارد. خدا هم هنرش را دوست دارد. به هر بهانه ای آنها را می خواند... تَعالَوا! تَعالَوا! سفره رجب را پهن می کند، سفره شعبان را پهن می کند. می گوید در سحر های رجب اگر چنین و چنان کنی شما را می بخشم! عده ای از رجب به سادگی می گذرند. در شعبان می گوید اگر اهل مناجات شعبانیه باشی چنین و چنان می کنم، عده ای باز هم جا می مانند و یا نمی آیند. اما در رمضان می گوید چه بخواهی چه نخواهی باید وارد مهمانی من شوی. حتی اگر بخو عبادت برایت می نویسند، حتی نفس کشیدن هم عبادت است یعنی رحمت رحیمیه حق متعال ناگهان رحمانی می شود.

حالا این مهمانی خدا شرایطی دارد. باید ادب را رعایت کرد. مگر ادب حضور خدا را به جا آوردن به این راحتی است؟! مهمانی خداست! غیبت نکن، دروغ نگو، گناه نکن،... اینها همگی سخت و دشوارند. چه کنیم که به ما نگویند مهمان بدی بود؟ هر چرتکه ای بیندازیم یک جای کار می لنگد و کار ما بسیار سخت است اما این صاحبخانه یک کُد دارد که به آن حساس است.

لنگ و لوک و ه شکل و بی ادب
سـوی او می غیژ و او را میــطــلب هرگونه هستی، برو و بگو صَلّی الله عَلیکَ یا اباعبدالله... دست و پای این میزبان شل می شود... این سخن برای تداعی معنی است و الا خدایا، شما منزه از دست و پا و شل شدن هستی.... گریه بر حسین علیه السلام غسل مؤمنین است. بر حسین که گریه کنی دلت پاک می شود. اگر بخواهی به مهمانی بروی غسل می کنی و لباس تمیز می پوشی، این مهمانی خدا هم غسل می خواهد. چه غسلی قشنگ تر از گریه بر اباعبدالله؟! این شبها با حسین محشور باشید، لحظه افطار و سحر با حسین محشور باشید... منبع:اینستاگرام @lolo_marjan313post 147

درخواست حذف اطلاعات

گاهی وقت ها اونی که بیشتر از همه سکوت میکنه بیشتر از همه دوست داره.

post 148

درخواست حذف اطلاعات

آنکه بخواهد نیکو زندگی نماید،پس بر اوست اینکه اقتدا کند به سوداگری که قفل می نماید دکان خود را وپاسبانی می کند آنرا شب وروز به کوشش بسیار.همان متاعی که یده ،می فروشد از برای دریافتن سود.زیرا اگر می دانست که او در آن زیان می کند،هرآینه نمی فروخت حتی پارچه ای را.پس واجب است بر شما اینکه چنین کنید؛زیرا روان شما در حقیقت سوداگر است.تن همان دکان است.از این روآنچه از خارج بدان راه یابد،بواسطه حواس فروخته و یده می شود.نقدینه ها همان محبت است.پس بنگرید که در این صورت نفروشید و ن ید به محبت خود کمتر شه ای را که نمی توانید از آن سودی بردارید. بلکه باید شه وسخن وعمل همه برای محبت خدا باشد.